Számítástechnikai programozó


A számítástechnikai programozó (ill. programtervező) feladata, hogy a számítástechnikai szervező által dokumentált rendszert, problémát, algoritmust valamilyen programnyelven megírja, a megírt forrásprogramot a nyelv szintaktikai szabályainak megfelelően olyan állapotba hozza, hogy az a megfogalmazott feladatnak megfelelően működjön.

palya_prog_2.gif

A programozói munka során alkalmazza azon ismereteit, melyek lehetővé teszik, hogy a hardver és szoftver környezetet maximálisan kihasználja annak érdekében, hogy az elkészített program a feladat megoldását a leghatékonyabban szolgálja. Megigényli a feladatmegoldáshoz szükséges szoftver és hardver környezetet. A programozást megelőzően programtesztet készít. A programokat saját teszt, majd a számítástechnikai szervező által készített minta, végül a felhasználó tárgyi adatainak ismeretében kipróbálja, ha szükséges, kijavítja, illetve módosítja. A programokat elkészülésük után megfelelően dokumentálja. Részt vesz a rendszer beüzemelési, indítási problémáinak megoldásában. A feladatmegoldás során olyan programfejlesztést támogató eszközöket (pl. CASE) is alkalmazhat, melyek segítik a tervezési, programozási, tesztelési és dokumentálási tevékenységeket.

A szűkszavú interjút Molnár Árpáddal készítettük:

Melyek a szakma főbb tevékenységei?

Programozás valamilyen programnyelven, rendszertervezés, az elvégzett munka dokumentálása.

Milyen gépeket, munkaeszközöket alkalmaz?

Számítógép, papír, toll, ceruza.

Milyen a munkavégzés helyszíne, körülményei?

Irodai munka.

Milyen időtartamban, időbeosztásban dolgozik? 

A felmerülő feladatoktól és határidőktől függően rugalmas munkaidőben.

Jár-e a munka valamilyen megterheléssel?

Igen, bizonyos feladatok megoldása komoly szellemi kihívás.

Mit szeret a szakmájában?

A változatos feladatokat, a folyamatos újat alkotás élményét, a szellemi kihívást

Mi nyújt elégedettséget (sikerélményt) a munkája során?

A feladatok gyors, frappáns megoldása.

Milyen tulajdonságok fontosak ehhez a szakmához?

Kreativitás, tanulási készség, együttműködési készség.

Milyen iskolai végzettség szükséges a szakma műveléséhez?

Felsőfokú képesítés.

Milyen tantárgyakat kell intenzívebben tanulnia annak, aki programozó szeretne lenni?

Matematika, számítástechnika.

Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik programozók szeretnének lenni?

Ma úgy tűnik a számítástechnikáé a jövő. A számítógépeket egyre szélesebb körben használják fel különböző célokra. Ez egy folyamatosan fejlődő és növekvő terület. Az újabb és újabb feladatok megoldásához újabb és újabb programokat kell majd írni. A jó programozókra egyre nagyobb szükség van a piacon.