Számítástechnikai szoftverüzemeltető

A számítástechnikai szoftverüzemeltető munkáját általában irodákban, irodai alkalmazottként végzi.

Tevékenységi köre három fő részre osztható:

 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbáziskezelés

Szövegszerkesztés: ennek a keretében munkája során az ő feladatai közé tartozik általában a felettese által elküldendő levelek, s egyéb iratok, okmányok hivatalos formába rendezése, és az áttekinthetőség szempontjai szerinti megszerkesztése. A hivatalos leveleken kívül meghívókat és körleveleket szerkeszt, valamint az adott vállalat, cég számára különböző meghívókat készít, s formáz meg.

Táblázatkezelés: legfőbb feladata a cég adatainak nyilvántartása, rendezése, szelektálása, valamint a velük való számítási feladatok elvégzése. Ezen kívül munkakörébe tartozik még az ezekből az adatokból való kimutatások, diagramok készítése mind nyomtatott, mind elektronikus formában (bemutatók, előadások).

Adatbáziskezelés: feladatai közé tartozik a cég, vállalat és az ott dolgozók adatainak nyilvántartása, lekérdezések és különböző kimutatások elkészítése számítógépes programok segítségével. Feladata továbbá különféle célú és formájú űrlapok megszerkesztése (pl.: felvételi eljárás során a fontosabb személyi adatok számára formanyomtatványok előállítása és kinyomtatása).

A számítástechnikai szoftverüzemeltető munkája során a következő technikai és egyéb eszközöket alkalmazza: 
Technikai eszközök:

 • számítógép a hozzá tartozó perifériákkal (billenytyűzet, monitor, egér, lemezmeghajtó, nyomtató, scanner)
 • telefon
 • fax
 • fénymásoló
 • Egyéb (irodai) eszközök:
  • Írószerek
  • Fűzetek, jegyzettömbök
  • Nyomtatványok

Mint általában az irodai dolgozók esetében, a számítástechnikai szoftverüzemeltető is szinte egész napját az irodában, a számítógép előtt ülve tölti. Az esetleges helytelen testtartás gerinc- és egyéb mozgásszervi megbetegedéseket okozhat.

Munkáját végezheti mind egyénileg, egyedül, mind pedig csoportosan, ez a rábízott feladat nehézségi fokától, illetve jellegétől függ.

Egyedül végzi:

 • Szövegszerkesztés (hivatalos levelek, nyomtatványok, űrlapok, jelentések készítése, megadott formátumra történő megszerkesztése)
 • Táblázatkezelés
 • Adatbáziskezelés (a kevésbé bonyolult, kisebb terjedelmű adatbázisokkal történő műveletek végzése)

Az egyéni feladatmegoldáshoz elengedhetetlenül szükséges az önállóság és a kreativitás.

Csoportban végzi:

A nagy kiterjedésű adatbázisokkal való bonyolultabb műveletek végrehajtása (általában a központi adatbázis kezelés egyidejűleg több, hálózatba kötött számítógépről).
A csoportban végzett munkához rendkívül fontos számára a másokkal történő együttműködés képessége, valamint a problémamegoldás csapatban való megvalósítása, s az alkalmazkodás a többi csoporttaghoz (munkatársaihoz).