Rólunk

1999-ben a humán tudományok képviselői egy új alapítványt hoztak létre Kontakt Alapítvány néven, amelynek fő célkitűzése a gazdasági fejlődéshez kapcsolódó új életminőségek kialakításának támogatása.
„A kisközösségek és az egyének támogatása olyan humanisztikus célok mentén szerveződhet, amely a tudást, az önmegvalósítást és a közösségben való munkálkodást (életvitelt) együttesen tartja értéknek.” /Alapító Okirat – Preambulum/
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem (A Szent István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója, a Kontakt Alapítványt 1999. január 4-én azzal a céllal alapította, hogy a munkavállalási tanácsadó szakemberek számára szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson. A Kontakt Alapítványt a cégbíróság 1999 júniusában vette nyilvántartásba, és egyúttal közhasznú szervezetté nyilvánította. Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az alapítvány olyan célkitűzések alapján kezdte meg a munkáját, és olyan erőt képvisel, amellyel a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások levezetőjeként, tudományos célkitűzések hordozója és fejlesztőjeként lesz jelen. Részt vállal az egyéni életminőség kialakításában, és/vagy a közösség szerveződését, működését támogató szakemberek (tanácsadók, szervezők) és választott tisztségviselők számára szakmai fórumokat tart (továbbképzések és konferenciák). Tisztázza a magatartást és viselkedést meghatározó személyes érintkezés és a telekommunikációs érintkezés értékeit, az új formákat próbál ki, elemez, támogat.

Az Alapítvány célját szolgáló tananyagokat, segédanyagokat, kézikönyveket állít elő és forgalmazza (írott és elektronikus formában).

Az Alapítvány közhasznú szervezet, ezért olyan tevékenységeket vállal, mint a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
Ennek érdekében a fenti célokkal, tevékenységekkel összefüggő pályázatokon 2000 óta részt vesz. Az alapítvány a legtöbb releváns pályázaton indul, ebből többet meg is nyertünk.

Kérjük támogassa Ön is tevékenységünket észrevételeivel , adományaival és személyi jövedelemadója 1%-ával.
Pénzadományait befizetheti a Magnet Bank Rt-nél vezetett 16200137-00064782 számú bankszámlánkra.
A Kontakt Alapítvány adószáma: 18095991-1-41