Középiskolai tanár, oktató

Gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak, tanulócsoportoknak oktat egy vagy több tantárgyat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében.

Az előírt tanterv alapján elkészíti az egyes tantárgyak tanmenetét az adott tanévre. A tananyag szóbeli átadásával, magyarázatokkal, beszélgetésekkel, irányított, átgondolt óravezetéssel, szaktantermi, laboratóriumi foglalkozásokkal, valamint audiovizuális eszközök és egyéb szemléltetőeszközök, számítógépes programok, demonstrációs kísérletek bemutatásával segíti a tantárgy anyagának elsajátítását. Széles körű szakmai és általános műveltségbeli ismereteket nyújt a tanulóknak. Kijelöli és ellenőrzi a házi feladatot, kijavítja az írásbeli munkákat és meghallgatja a szóbeli feleleteket, beszámolókat. Előkészíti, megíratja és értékeli a dolgozatokat. A szóbeli, írásbeli és egyéb tanulói megnyilvánulások alapján értékel, osztályoz, majd a félév és év végén megállapítja a tanulók érdemjegyeit. Az osztálykönyvbe jegyzi az érdemjegyeket, az egyes tanórák anyagát és a hiányzókat. Szülői értekezletek, fogadóórák keretében folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel. Folyamatosan képzi magát szaktárgyában és pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismeretei terén. Felügyeletet lát el foglalkozásokon, rendezvényeken, folyosókon. Megbízás alapján osztályfőnöki teendőket lát el. Szaktárgyához kapcsolódó szakköröket vezet. Érettségi előkészítőt tart, és érettségiztet. Támogatja és felügyeli a diákönkormányzat munkáját.

Az interjú Baráti Péterrel készült.

            ‘Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
            városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
            kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
            elmúlt életükre emlékezve, lassan
            leveszik a kalapjuk.’
(Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám c. részlet)


Melyek a szakma főbb tevékenységei?

A szakma főbb tevékenységei az oktatás és a nevelés…

Milyen anyagokkal dolgozik?

Furcsa erre válaszolni, mert az én esetemben az anyag a gyerek. Őket kell ‘formálni’.
De a tananyag az, amivel dolgozunk. Ennek a legfontosabb attribútumai (tulajdonságai) a frissesség és a hitelesség. (Magyar és történelem szakon ez a szakma új kutatási eredményeit illeti, amelyek normát képeznek az adott szakterületen.) Fontosnak tartom a szakfolyóiratok publikációit, a források szintúgy nélkülözhetetlenek.

Milyen gépeket, munkaeszközöket alkalmaz?

Az iskola anyagi körülményeiből és fejlesztési lehetőségeiből adódóan a filctollas tábla jelenti a modernséget. Olykor előkerül írásvetítő, videó. A szertárakat tekintve azért rábukkanhatunk csontvázra, preparált állatokra, belső felépítést példázó modellekre. (Ez nyilván más szakokat érint.)

Milyen a munkavégzés helyszíne, körülményei?

A körülmények puritán egyszerűséget mutatnak, de ez szintén az iskola jövőbeli megszüntetésének következménye. Röviden: egy kihalófélben levő iskola lassú agóniája zajlik itt éppen annak minden tünetével…

Milyen időtartamban, időbeosztásban dolgozik?

A délelőtti tagozaton dolgozom, de van még esti levelező tagozat is. Egyelőre heti húsz óra a főállás, ennyit foglalkozom hivatalosan munkával, de ennél nyilván sokkal több időmet veszi el a rengeteg kiegészítő tevékenység (szervezések, korrepetálások, szociális problémák stb.)

Jár-e a munka valamilyen megterheléssel?

Nem annyira megterhelés ez még (elég fiatal vagyok ahhoz), mint inkább tapasztalatszerzés, a képességeim méltó kihasználása. Néha azért érzem, hogy a munka súlyával tapos rajtam, de ez természetes, azt hiszem.

Mit szeret a szakmájában?

Szeretem, hogy emberek közt vagyok, sokat tanítok nekik, sokat tanulok tőlük. Azt csinálom, amit szeretek, igénybe veszik az általam fontosnak tartott képességeimet, ez pedig az én személyiségemet fejleszti.

Mi nyújt elégedettséget (sikerélményt) a munkája során?

Én úgy érzem, kevés az a pillanat, ami nem épp egy sikerélmény része A diákok változnak, a szemem előtt zajlik az egész, és ott érzem rajtuk, hogy ennek én is része vagyok. Mert éreztetik ám…

Milyen tulajdonságok fontosak ehhez a szakmához?

Elhivatottság. – Amit leírtam, enélkül az élvezet vész el, és ha az elvész, az eredmény követi. Türelem. – Talán egy tanár tud a legtürelmesebb lenni.
Diplomáciai készség. – Ezt nem lehet eleget tanulni

Milyen iskolai végzettség szükséges a szakma műveléséhez?

Felsőfokú végzettség: főiskolai oklevél, egyetemi diploma.

Milyen tantárgyakat kell intenzívebben tanulnia annak, aki tanár szeretne lenni?

A szaktantárgyak a szakmai tudást alapozzák meg.
A pedagógia és pszichológia pedig, a tanítás hogyanjának (ettől mesterség a dolog!) alapjait veti meg.                            

Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik tanárok szeretnének lenni?

Azt, ami válasz egy föl nem tett kérdésre: ha valaki tanár szeretne lenni, egy halom belső konfliktust kell FOLYAMATOSAN megoldania, hogy úgy érezze, igen, elég nekem havi 35 ezer forint, abból bőven el tudom látni a három gyerekemet, tudok a család számára házat biztosítani, sőt, az élet élvezetére is marad keret (az idős szülők lehetőségeinek javításáról nem is beszélve). Szóval megengedheti-e magának az értelmiség azt, hogy megalázzák az alanyi jogon járó életfeltételeket illetően (ház, család). A szakma szép. Emberséget sehol máshol nem tanulhat valaki többet, mint így. Ára van…