Fogalomtár

Alább néhány szakkifejezés magyarázatát olvashatod, amelyekkel a Pályanet portálon talákozhattál.

Csoportos tanácsadás – egy jó hangulatú csapatban veled hasonló korú fiatalok és a csoportvezető együtt gondolkodnak a pályaválasztás kérdéseiről.
Egyéni tanácsadás –  személyes beszélgetés során tanácsadó és tanácskérő együtt gondolkodik a tanácskérő pályaválasztásának kérdéseiről.
Érdeklődés – egy tulajdonságunk, amely alapján kiválasztjuk a környezetünkből a számunkra jelentős dolgokat, tárgyakat, embereket.
Képesség – a képességek velünk született adottságainkból gyakorlás segítségével alakulnak ki és a cselekvéseink feltételeit biztosítják, fejleszthetők.
Munkamód – olyan tulajdonságunk, amelyben megfogalmazzuk, miként szeretünk egy-egy feladatot megoldani.
Önismeret – önmagunk minél jobb ismerete, milyen az érdeklődésünk, milyen képességekkel rendelkezünk, milyen a munkamódunk, kialakult-e az én-képünk. Miként tudunk bizonyos helyzetekre hogyan fogunk reagálni, hogyan fogunk viselkedni, milyen értékeket képviselünk és fogadunk el.
Pályaismeret – a pályaismeret rendszerezi, leírja azokat az ismérveket, amelyeket a munkát végző embernek a pályán mint követelményt, feladatot figyelembe kell vennie.
Pályakezdő – az 1991. évi IV. törvény szerint pályakezdő munkanélkülinek számítasz, ha nem töltötted be 25. életévedet (felsőfokú végzettség esetén a 30. életévedet) iskolai tanulmányaid befejezted, de nem tudtál elhelyezkedni és már regisztráltattad magad az illetékes Kormányhivatal Járási Munkaügyi Osztályán és vállalod velük az együttműködést.
Pályaorientáció – egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembe vételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legtöbb információ nyújtása révén.
Pályaterület, pályakör – Egy-egy pályaterületen, pályakörön belül azonos vagy hasonló foglalkozások találhatóak.
Pályaválasztás – A fennálló lehetőségek alapján önállóan, célunknak megfelelően kiválasztunk egy olyan foglalkozást, tevékenységet, amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és magunk számára értékkel bíró munkát végezhessünk.