Szakmai munkáink

Az Alapítvány szakmai munkája és projektjei

FELVÁLLAL Pályázat (GINOP-5.3.1)

A pályázat célja: A vállalati munkaszervezési kultúra növelésével rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása, speciális helyzetű munkaerő-piaci csoportok foglalkoztatási esélyeinek növelése (kisgyermeket nevelő, idős hozzátartozó gondozója, oktatásban résztvevő, stb.), a gazdasági alkalmazkodóképesség növelésével a versenyképesség emelése.

Humán szolgáltatások, Pest megyei pályázat:

A szolgáltatás fő célja, hogy az álláskereső bevonódjon saját életének szervezésébe. Rendelkezzen igényeinek megfelelő célállással vagy egy kiválasztott szakmával és ehhez kapcsolódó információval, egyéni tervvel. Rendelkezzen az önálló álláskereséshez szükséges portfólióval (önéletrajz, motivációs levél), képes legyen állásra jelentkezni, interjún részt venni. Fontos cél, hogy az álláskereső megismerje a hatékony álláskeresési technikákat, a munkaerő-piaci viszonyokat, munkáltatói szokásokat. Fontos, hogy a tanácskérő megerősítést kapjon saját elképzeléséhez, bizonytalanságát eloszlathassa, valamint, hogy a megszerzett tudása, képességei és tapasztalatai birtokában igényeihez igazodó döntést hozzon. E célkitűzéshez szükséges a tanácskérők önismereti elemeit tisztázni, ezen belül a szolgáltatás nyújtás során a pálya-, munkatapasztalatok jelentőségének megértetése a kiemelt cél.

Humán Szolgáltatások:

A munkavállalók részére komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása. Lehetőséget adunk rá, hogy a hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küszködő, de munkavállalásra motivált regisztrált álláskeresőket minél szélesebb körben hozzá tudjanak jutni a szolgáltatásokhoz (Fővárosban, Pest, Csongrád és Nógrád megyében 2006-tól folyamatosan).

TÁMOP-1.4.3 KOMP-Ház – Komplex Fejlesztő és Szociális Ház – hátrányos helyzetűek képzése, valamint munkaerőpiacon történő elhelyezésük segítése Nógrád megyében (2014-2015) A projekt keretében az alsótoldi üresen álló iskolaépület átalakításával létrehozunk egy Innovatív komplex szolgáltató központot, a KOMP-Házat. A vendégek turnusokban (5-10 nap) érkeznek, ahol fejlesztő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, pl: óvodáskorú gyermekek iskolaérettség fejlesztése, idős korosztálynak rövid bentlakás és betegségek utáni állapotokban nyújtott szolgáltatások stb. A projektbe 80 fő álláskereső vagy inaktív személyt vonunk be, ebből 38 fő képzésbe kerül. Négy OKJ-s képzést valósítunk meg: szociális gondozó és ápoló, C+E kategóriás jogosítvány, élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó, falusi vendéglátó és ipari olaj-, és gáztüzelő- berendezés kezelő. A projektbe bevont ügyfelek közül 6 fő fog elhelyezkedni a KOMP-Házban.

TÁMOP-1.4.3 ÖKOMAMA (2012-2014) Az ÖKOMAMA címet viselő projektben kisgyermekes szülők számára kínáltunk komplex, ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzéssel egybekötött munkaerőpiacra történő visszailleszkedési lehetőséget. Összesen 60 GYES-ről, GYED-ről visszatérő kisgyermekes szülőt vontunk be a Közép-magyarországi Régióból. A projektet négy partnerből álló konzorcium valósította meg, ahol a főpályázó a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, konzorciumi partnere a Kontakt Alapítvány, a Kopernikus Egyesület és a Regina Alapítvány volt. Az alapítvány munkatársai (3 fő) a képzés alatt mentori feladatokat látott el, ezt követően a személyre szabott munkavállalási és álláskeresési (egyéni és csoportos) tanácsadások keretében segítette a célcsoportot a munkaerőpiacra visszatérni. A projekt végén: 14 fő tért vissza munkahelyére, 9 fő új munkahelyet talált magának, 4 fő őstermelőként tevékenykedik és 2 fő vállalkozóvá vált, valamint 14 kisbaba született a projekt alatt, illetve azt követően.

TÁMOP 5.3.1-C-09/1-2010-0005
Alapozó program (2011-2012)
A projekt célja volt a foglalkoztatás növelése, a célcsoport társadalmi- és munkaerő piaci integrációja, szakmai együttműködési hálózat működtetése, egyénre szabott szolgáltatási csomag kidolgozása Aszód és Gödöllő kistérségekben. A program során megszólítottuk a kistérségben élő munkatapasztalattal, szakképzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolai végzettségűeket és inaktívakat, közülük 67 fő vett részt a programban. 57 fő Egyéni Fejlesztési Terve sikeresen megvalósult, 46 fő képzésben vett részt (7. és 8. osztály, Kulcsképesség felismerésének fejlesztése). Munkaviszonyt létesített 6 fő.

TÁMOP 5.3.1-08/1-2009-0025
Támasz-pont program (2009-2012)
A program általános célja volt a foglalkoztatás növelése, a célcsoport (romák, munkatapasztalattal nem rendelkező, fiatal felnőttek, tartós munkanélküliek, akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, inaktívak) társadalmi- és munkaerő-piaci integrációja és a szakmai együttműködések erősítése a foglalkoztatási szervezetekkel, az állami intézményekkel, illetve más szakmai szervezetekkel.
A projekt során javítottuk a célcsoport társadalmi integrációját, elsősorban munkaerő-piaci kompetenciáik növelésével. 255 főt szólítottunk meg, 65 főt vontuk be a programba, ebből 56 főnek valósult meg a hat hónapos Egyéni Fejlesztési Terve. 12 fő befejezte az 5-6. osztályt, 21 fő munkába állt és 3 fő szakmai képzésbe lépett.

TÁMOP 1.1.1.
A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” – mentori szolgáltatás (2009-2012)
A projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányult, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz.
A projekten belül a Kontakt Alapítvány munkatársai mentori szolgáltatást nyújtottak Budapest I. II. III. kerületében illetve Gödöllőn és kistérségében élő, a projektbe bevont, rehabilitációs járadékra jogosult személyek számára.

Alapítványunk TÁMOP 1.1.2 (2008-2009) és a TÁMOP 1.1.4 (2010-2011) program keretében humán szolgáltatást biztosított a Közép Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői és Váci kirendeltségének. A tanácsadói feladatokat munkavállalási tanácsadó és szociális munkás végzettségű szakemberek látottak el.

„Mindenki feljebb lép” (2008-2010) programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös finanszírozásában Zsámbok Község Önkormányzatával közösen valósítottuk meg. Pályázat témája: Roma telep felszámolása, lakhatási körülményeinek javítása, roma emberek képzése, reintegrálásuk a nyílt munkaerőpiacra. A program célkitűzése volt a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők komplex integrációja. A projektbe bevontak száma összesen269 fő, képzésben vett részt 35 fő és munkaviszonyt létesített 91 fő.

A Tanácskozó (2007-2008) és a Keressünk együtt (2008-2009) programok során regisztrált munkanélküliekkel foglalkoztunk. A Közép Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ I., II., III. kerületi kirendeltségnek és a Gödöllő kirendeltségnek humán szolgáltatást (egyéni tanácsadást) nyújtottunk. A tanácskozó programban 140 fő, a Keressünk együtt programban közel 100 fő vett részt.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Puzzle program – Mindenkinek megvan a helye című program (2008-2009)
A Puzzle program két célcsoport fejlesztésére és munkaerő-piaci elhelyezésére épült. A programba 46 főt vontunk be, akik közül 13 fő 50 év feletti álláskereső nő és 33 fő GYES-ről, GYED-ről a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anya volt. A program célja volt, hogy a két célcsoport számára elavulttá vált ismereteiket felelevenítsék, frissítésének érdekében angol nyelvi, informatikai, vállalkozói ismeretek képzést tartottunk. A programba bevont hölgyek önismereti és személyiségfejlesztő tematikus csoportokon, valamint álláskereső tréningen vettek részt, annak érdekében, hogy felkészüljenek az álláskeresésre, munkavállalásra. Ezt követően magán munkaközvetítők bevonásával és az egyénre szabott tanácsadásra épülő aktív álláskereséssel segítettük a célcsoport tagjait, hogy kilépjenek a nyílt munkaerőpiacra. A projektbe bevontak száma: 46 fő. A projekt eredményeként 14 fő elhelyezkedett illetve 3 fő szakképzésbe került. A program másik alprojektének keretében a munkaadókat érzékenyítettük a két speciális célcsoport problémái iránt és közös stratégiát készítünk a hasonló helyzetű nők foglalkoztathatóságának javítására.

Európai Önkéntes Szolgálat Program (2007) Az alapítvány hivatalos fogadóhely az Európai Unió önkéntes programjában. Az eddigiekben egy fő (spanyol), egy fő (szlovák) önkéntes segítette munkánkat.

HEFOP 2.2.1 ERKOMP Erzsébetvárosi Komplex fejlesztési Program Szociális Területen dolgozó szakemberek képzése (2006-2007)
Pályaorientációs konzulens képzést tartottunk szociális területen dolgozó szakemberek számára annak érdekében, hogy felkészítsék a klienseiket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre.

Lépjünk újra! (2006-2007) Program keretén belül egy éven túl tartósan munka nélkül levő regisztrált munkanélküliekkel foglalkoztunk Budapesten. Pszichológusi beszélgetés, egyéni pálya- és munkatanácsadás, valamint álláskeresési technikák elsajátításával támogattuk, hogy elhelyezkedésben, vagy valamilyen szakmai képzésen vegyenek részt. 90 fő vett részt a programban.

Európai Szociális Alap HEFOP 2.3.2-2
Jó pálya, jobb jövő program (2005-2006)
Támasz-pont program (2006-2008)
A projektet a Kontakt Alapítvány Gödöllőn, Turán, Dányon, Valkón és Pécelen együttműködésben valósította meg. A projekt célcsoportja a roma kisebbség, a hátrányos helyzetű, lemorzsolódottak, munkanélküli fiatalok és 40 év felettiek. 147 főt vontunk be a projektbe. A projekt célja volt, hogy az egyéni fejlesztés eredményeként munkaképessé váljon a célcsoport és elhelyezkedjenek a nyílt munkaerő-piacon. A célcsoporthoz tartozó 20 fő nyílt munkaerő-piacra helyezzük el. Képzés végzett 47 fő.
A Fővárosi Munkaügyi Központ ESZA Projektszervezetének keretein belül (2005-2007), közbeszerzési eljáráson nyert az alapítvány csoportos tanácsadást. A programban 744 fő vett részt és 90 csoportfoglalkozást tartottunk: Álláskereső Klubot (452 fő),Kulcsképesség feltáró csoportfoglalkozást (195fő).
Célunk volt, hogy a hozzánk fordulók munkaképes állapotba kerüljenek és elhelyezkedjenek a nyílt munkaerő-piacon, továbbá hogy a munkanélküliek számára a munkavállalási lehetőségeiket javítsuk (csoportfoglalkozásokkal). A programban 814 fő vett rész és közel 100 csoportfoglalkozást tartottunk.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Generációkért program (2005), Generációkért Plusz program (2006)
A programot több településen; Gödöllőn, Turán, Zsámbokon, Dányon, Valkón, Vácszentlászlón és Pécelen valósítottuk meg. A program célcsoportjába azok a családok tartoznak, amelyekben kettő vagy több munkanélküli személy él egy háztartásban. Feladatunk volt, hogy a hozzánk fordulók munkaképes állapotba kerüljenek és elhelyezkedjenek a nyílt munkaerő-piacon, vagy szakmai képzésen vegyenek részt. Összesen 120 főt vontunk be a programba, munkaviszonyba kilépett 30 fő.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID program
Támasz-pont program (2002-2005)
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001-től kísérleti programot (KID) indított a fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődése megelőzésének érdekében. A program célja volt, hogy elsősorban munkanélküli, szakképzetlen, lemorzsolódott illetve kis településeken élő pályaorientációs lehetőségektől elzárt 16-25 éves regisztrált, és nem regisztrált fiatalokat támogasson a munkaerő-piaci integrációjuk érdekében.
A KID program 3 éve alatt 350 fiatalt kapcsoltunk be a programba és 150 fő került ki képzésbe vagy a munkaerő-piacra. A PMMK Gödöllői Kirendeltségének finanszírozásával egy felzárkóztató képzést (7-8. osztály) és egy bolti eladó szakképzést valósítottunk meg 33 fő részére. A program folyamán 63 fő kezdte meg a általános iskolai felzárkóztató képzésünket. 13 főt léptettünk ki szakmai képzésbe, 48 fő került vissza valamilyen középfokú iskolába (esti vagy nappali képzés) és 57 fő került munkába a program által.

Folyamatos pályázás eredményeképpen több kutatást nyertünk, így az Új módszerek a felnőttképzésben (NFI, 2004), illetve az Elégedettség vizsgálata a munkaügyi szervezetben (PMK, 2005, 2007), valamint a Pályaorientáció és a karrierépítés lehetőségei Magyarországon (NFI, 2006).