Mezőgazdasági gépészmérnök

Mechanikai szerkezeteket, kalorikus és áramlástechnikai gépeket, berendezéseket, valamint ezek gyártásával kapcsolatos technológiai folyamatokat tervez. Irányítja és szervezi a gyártási, előállítási, üzemeltetési és javítási folyamatokat.

Új berendezéseket, struktúrákat, eljárásokat és rendszereket tervez és fejleszt ki. Meghatározza a terv kivitelezhetőségét, a gép, berendezés elhelyezésének lehetőségeit, közreműködik a költségbecslésben. Ellenőrzi a tervrajzok elkészítését, átnézi a felhasználandó anyagok felsorolását, irányítja az elkészítést. Telepítési, beüzemelési, működtetési és karbantartási előírásokat készít, és utasításokat ad. Megvizsgálja a felszerelt üzemet, berendezést vagy terméket, hogy meggyőződjön a megvalósítás sikerességéről és a biztonságos működésről, ha szükséges módosító javaslatokat tesz. Szervezi, tervezi és irányítja a technológiai folyamatokat és a szerelési munkákat. Irányítja a technikusok és szakmunkások munkáját. A termelési és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával kísérleteket végez. Tanulmányozza a felmerült problémához kapcsolódó munkákat, a megtalált megoldást kipróbálja, figyelemmel követi a kísérletet, majd rögzíti az eredményeket.

Hogyan kerültél kapcsolatba a szakmával?

Már kora gyermekkorom óta érdekeltek a gépek. A pályaválasztásomat nagy mértékben befolyásolta az a számomra kedves emlék, hogy nagybátyám a helyi termelőszövetkezetben volt traktoros. Sok időt töltöttem el vele munkája közben.

Milyen iskolai végzettséged van?

A szécsényi szakközépiskolában mezőgazdasági gépszerelőként végeztem. Majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet szereztem. (Most már Szent István Egyetem, Gödöllő)
Jelenleg a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium Műszaki Intézetében dolgozom. Emellett tanulok Gödöllőn az előbb már említett egyetemen. A mezőgazdasági gépészmérnöki kar első éves levelezős doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatási témám a gázemisszió. Az ammónia kibocsátásával foglalkozom istállókban. Ez számomra egy nagyon érdekes és időszerű terület.
Angol középfokú nyelvvizsgám valamint több kategóriás jogosítványom is van.

Mit gondolsz miért vagy alkalmas erre a szakmára?

Tudok egyedül dolgozni, majd képes vagyok utána csoportban is megvitatni az elért eredményeket.
Nincs szoros, pénztől vezérelt megfelelési kényszer, mivel közalkalmazott vagyok. A versenyszféra nem diktál, mások a motivációs tényezők.

Milyen eszközökkel és milyen módon dolgozol?

Az irodámban természetesen számítógéppel, papírokkal. Ezenkívül különböző mérőeszközökkel és műszerekkel dolgozom kint a terepen pl.: gázanalizátor

Egyrészt a Minisztérium ad ki feladatokat. Másrészt mi is pályázhatunk meg témákat. Ezután kidolgozzuk a vizsgálati tematikát, jelentéseket és beszámolókat írunk, következtetéseket vonunk le, javaslatokat teszünk majd a gyakorlati megvalósuláshoz finanszírozási forrást keresünk.

Milyenek a munkakörülményeid?

Azt hiszem nyugodtan elmondhatom, hogy megfelelőek. Egyedül dolgozom egy irodában, közvetlen munkatársaimmal egy épületben. A felszereltség jó, van telefon, számítógép internettel. Munkám során céges gépjárművet használom.
Kiszálláskor az egész ország területén olykor több napig is tartózkodunk. Az ellátás ilyenkor változó, helytől függ.

Milyenek a munkatársi kapcsolataid?

Itt is hierarchia érvényesül: főosztályvezető – osztályvezető – kutatók sorrendjében. Mi kutatók tanácskozás után jelentést készítünk, amit a felettesünk hagy jóvá.
Külső szakértőkkel is végeztetünk különböző munkákat. Országos szinten pedig néha külső munkatársakat bízunk meg. Így nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot.

Milyen a munkaidő beosztásod?

Az irodai munkánál hétfőtől péntekig 7.30 – 16.15 dolgozom. (Ez az úgynevezett hivatali munkaidő)
Kiszálláskor kötetlen  a munkaidő, munkafeladattól függően hosszabb- rövidebb.

Hogy érzed, milyen a szakmád elismertsége? (Anyagi, erkölcsi)

Az anyagi helyzet attól függ, ki hol dolgozik. A versenyszférában a kereset elérheti a több százezer forintot is. Általában azonban elmondhatom, hogy jelenleg a mezőgazdaság rossz helyzete kihat a bérekre.
Közalkalmazotti juttatásaim: 13. havi fizetés, ruhapénz, étkezési utalvány, intézeti lakás bérlése. Ha az erkölcsi részét nézem, nívója van  ennek a szakmának.

Mit szeretsz és mit nem a szakmádban?

Szeretem, hogy a természettel és élő anyaggal foglalkozhatom. Látványos fejlődést figyelhetek meg.
A hátrányok főként az anyagiakra vezethetők vissza. Ezen kívül az elmélet és a gyakorlati alkalmazhatóság között sokszor évek telnek el.

Milyenek a továbbjutási és önmegvalósítási lehetőségeid?

A doktori cím megszerzésével a szakterületemen nagyobb tudásom lesz. Valószínű lesz rá lehetőségem, hogy  a ranglétrán feljebb lépjek.
Tudok és merek is célokat kitűzni magamnak.

Kinek ajánlanád ezt  a pályát?

A gépészmérnököt annak a fiatalnak, aki szeret gépekkel foglalkozni, szerelés, javítás témakörök érdeklik. Ezen túl érdeklik a mechanizmusok, a fizikára visszavezethető összefüggések. Szeret számítógépet használni esetleg rajzolni, tervezni.
A mezőgazdasági gépészmérnököt pedig annak, akit ezeken kívül érdeklik az állatok és a természet.