Óvónő

Mi a végzettséged?

Kisgyermek korom óta mindig is óvónő szerettem volna lenni. Így érettségi után a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán tanultam, ahol óvodapedagógusi végzettséget szereztem. (Jelenleg Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar)

Hol és milyen munkakörben dolgozol?

Egy falusi kis létszámú óvodában (40 gyermek) dolgozom, óvónőként. Az óvodában két csoport van. Ez azt jelenti, hogy nincs külön középső csoport, ők a kis-illetve a nagycsoportba járnak. Én a – részben osztott – kis csoportban dolgozom. Ketten – ketten dolgozunk egy-egy csoporttal, két hetente váltunk műszakot. Szeptemberben 16 gyerekkel kezdtük el a munkát. A beszoktatás folyamatosan történik, így év végére várhatóan még 4 fővel emelkedik a csoportom létszáma.

Beszélnél a munkatársaidról?

A csoportvezető társam harminc éves szakmai tapasztalattal rendelkező óvónő. Pályakezdő lévén nagyon sokat tanulok tőle. Rajta kívül még két másik óvónő társam is van.
Az óvodában dolgozik még két dada, egy szakácsnő, két konyhalány és egy élelmezésvezető is.

Milyen eszközökkel és anyagokkal dolgozol a munkád során?

Főképp játékokkal, torna- és hangszerekkel, rajz- és szemléltetőeszközökkel. A természetes anyagokat részesítem előnyben a munkám során. Pl.: agyag, szalma, fa. Ezen kívül sokat dolgozom papírral, gyurmával, ragasztóval is.

Milyen feladataid vannak az oviban?

Különböző foglalkozásokat vezetek  a gyerekeknek. Ezek: ének, testnevelés, vizuális nevelés, rajz, természetismeret. Ezzel alapozom meg az iskolába járáshoz szükséges képességeket. Ezek:

  • a tiszta hallás és éneklés fejlesztése, 
  • ritmushangszerek használata,
  • mozgáskoordináció,
  • testséma kialakítása (a gyerek saját testét és másokét is el tudja helyezni térben)
  • nagy mozgások kialakítása pl.: gimnasztikai gyakorlatok
  • finom motorikus érzékek fejlesztése pl.: ceruza fogása, arányok érzékelése
  • növények, állatok neve és élőhelye
  • a gyermek családjáról, környezetéről, lakóhelyéről szükséges ismeretek

A foglalkozásokon kívül írnokként részt veszek a minőségbiztosítási rendszer működésében. Ez azt jelenti, hogy vizsgáljuk a fenntartó és a szülők visszajelzéseiét és megelégedettségüket az intézménnyel és az ott dolgozókkal. Ennek keretében kérdőíveket állítunk össze és ezek kiértékelése után döntünk az esetleges változtatásokról.

Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ezen a pályán sikeresen tevékenykedj?

Elsősorban a gyerekek szeretete és tisztelete. Nagy türelem kell egyrészt a problémás gyerekekkel való foglalkozáshoz, másrészt a folyamatosan és rendszeresen ismétlődő cselekvésekhez. Fontos a rátermettség, hisz jól kell lereagálni a felmerülő problémákat.

Mit szeretsz ebben a munkában?

Jó látni, ahogy a gyerekek ragaszkodnak hozzám, úgy érzem bíznak bennem. Közvetlenek és barátságosak. Hónapról hónapra rengeteget fejlődnek és ez az én munkám eredménye is.

Mit nem szeretsz ebben a munkában?

Felismerem a problémás gyerekeket (hiperaktív, agresszív), ugyanakkor nem tudom őket megfelelő módon kezelni, irányítani. Megzavarják a csoport munkáját, nyugalmát és ezzel nehezítik a munkámat.