Szociálpedagógus

Mit csinál a szociálpedagógus?

A gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáit kezelem, az érintett személyekkel, csoportokkal, valamint családjukkal együttműködve, a környezet erőforrásait mozgósítva segítek a gyermek, fiatal és környezete egyensúlyát megtartani, illetve helyreállítani.

Melyek a szakma fő tevékenységei?

Munkám során a társadalom valóságos működési szabályszerűségeit elemzem, a gyermeket, fiatalt érintő társadalmi egyenlőtlenségeket, problémahelyzeteket és az ezeket kiváltó okokat, kielégítetlen szükségleteket, veszélyeztető tényezőket vizsgálom. A szociális munka, a gondozás, a nevelés-oktatás, a szabadidő-pedagógia eszközeivel nyújtok segítséget a különböző szociális helyzetű gyerekek, fiatalok részére, illetve a családnak, vagy a pedagógusoknak. Kapcsolatot tartok fenn a megelőzést szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményekkel, valamint a társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti és –védelmi) intézményekkel. Fontos, hogy együttműködjek más szakemberekkel, például orvosokkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal, jogászokkal, szociális munkásokkal.

Milyen időtartamban, időbeosztásban dolgozik?

Mivel én iskolában dolgozom, a munkaidőm is ehhez igazodik. De szociálpedagógusokkal szinte mindenütt találkozhatunk, ahol gyerekek és fiatalok rászorulnak a segítségünkre. Mivel a munkámban a kulcsszó a segítség, elérhetőnek kell lennünk. Ez azt jelenti, hogy ha a gyermek, vagy fiatal az iskolaidő után jön hozzám, akkor is a rendelkezésére állok. Én nagyon rugalmas vagyok ebből a szempontból, és azt hiszem erre szükség is van.

Jár-e a munka valamilyen megterheléssel?

Bizony jár, mégpedig erős pszichés és érzelmi megterheléssel. Nem egyszerű a problémákkal küszködő gyerekek gondjait megoldani, gyakran a „munka” elkísér haza, és még otthon is ezen rágódom. Sokat kell törődni egy gyermekkel, és a családjával, amíg valamely probléma megoldódik, mérséklődik.

Mit szeret a szakmájában?

A hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, segítése felemelő, katartikus élményekkel gazdagít engem, mint pedagógust. Egyszerűen szólva, jó érzés segíteni azoknak akik rászorulnak.

Milyen tulajdonságok fontosak ehhez a szakmához?

Fontos az elkötelezettség a halmozottan hátrányos helyzetű és fejlődésükben veszélyeztetett, többnyire tanulási problémákkal, magatartási zavarokkal küszködő gyermekek és fiatalok segítésére, a speciális helyzetű és speciális problémákkal küszködők nevelésére, fejlesztésére. Az is fontos egy szociálpedagógus szakember számára, hogy képes legyen és elhivatott a szakmai műveltsége állandó bővítésére.

Milyen érdeklődésűek válasszák ezt a pályát?

Azok akik érdeklődnek a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése iránt, vagyis érdeklődnek a nevelés, az oktatás iránt, szeretnének segíteni, emberek között dolgozni.

Milyen képességek fontosak ehhez a szakmához?

Fontos, hogy könnyedén tudjak kapcsolatot teremteni azokkal is akik nincsenek könnyű helyzetben. Ezen kívül fontosak még a kommunikációs képesség, a nyelvi kifejező képesség, és a jó szervezési készség.

Milyen iskolai végzettség szükséges a szakma műveléséhez?

A szakma műveléséhez főiskolai szintű szakképzés és diploma szükséges. Törvény által szabályozott, hogy az adott szociálpedagógusi diplomával mely munkakörök tölthetők be, illetve, hogy a közoktatás területén mely helyeken dolgozhatunk.

Milyen tantárgyakat kell intenzívebben tanulnia annak, aki szociálpedagógus szeretne lenni?

Az általános középiskolai képzésben nehéz meghatározni, hogy mely tantárgyak elengedhetetlenek a jelentkezőnek, hiszen ebben az időben ritkán találkoznak a diákok a pszichológiával, vagy a pedagógia tanári oldalával. Ahhoz azonban, hogy a szociálpedagógus szakmát választó felvételiző sikeresen bekerüljön a főiskolára fontos intenzívebben tanulnia a történelmet, a biológiát, és a magyart.

Milyen iskolában lehet szociálpedagógus szakmát tanulni?

Jelenleg több főiskolán is folyik szociálpedagógus képzés. A teljesség igénye nélkül: szociálpedagógussá válhat valaki a Debreceni Egyetem HPFK karán, vagy az egri Eszterházy Károly Főiskola GTK karán, vagy a Szent István Egyetem JFK karán.

Milyen tantárgyakat kell ott tanulni?

A képzés alatt a főbb tárgyaim a pedagógia, pszichológia, a társadalomismeret, a társadalom- és szociálpolitika, szociális munka, jog, társadalom – egészségtan voltak.

Milyen hasonló foglalkozások vannak?

Hasonló foglalkozás a pedagógus, a szociális munkás, a gyógypedagógus, és egyéb segítő szakmák.