Vésnök

A vésnökszakma, jellegzetesen sajátos munkáival, már régóta jelentős szerepet töltött be az emberek életében. A fémek vésővel való megmunkálásának és díszítésének fogalma “bevéste magát” az emberek tudatába is. Mióta az ember a fémeket meg tudja munkálni, szívesen készíti és díszíti a belőlük készített tárgyait.

A különböző társadalmi csoportok igényeinek és szükségleteinek kielégítése fejlesztette magas fokra a vésnökszakmát. A fegyvereket, használati tárgyakat, ékszereket a legrégibb időktől kezdve véséssel díszítették. A pénzérmék előállításához szükséges verőtöveket; a hivatalos iratokon, okmányokon, okleveleken elhelyezett pecsétekhez a pecsétnyomókat véséssel állították elő.

A könyvnyomtatás feltalálását a vésett nyomódúcok tették lehetővé.

A vésnökszakma sokrétű, szerteágazó feladatot jelent művelői számára.

A vésnök számára előkészített anyagokból vésnöki munkával készítjük el a verőtöveket, műanyag-feldolgozó és egyéb szerszámokat, bélyegzőket, vagy a különböző célra felhasználható nyomóhengereket. A nemesfémekből készített ékszerek, dísztárgyak gyakran a vésnök munkájával nyerik el teljes szépségüket.

A vésnöki rajzok, minták, gyártási utasítások alapján készítik el, nagy figyelmet és türelmet igénylő munkával a véseteket. A vésetek lényegében a tárgy felületén vésővel kialakított vájatok vagy kiemelkedések, amelyek lehetnek díszítmények, feliratok stb.

A vésnöki feladatok ellátása az ipar fejlődésével nagyarányú munkamegosztást hozott létre a vésnökszakmán belül.

Vannak: 

 • Szerszámvésnökök
  Ők készítik a különböző pénzérmek, emlékérmek, plakettek, kitüntetések, jelvények, ékszerek verőtöveit, valamint a gépi véséshez használatos vezetőformákat (sablonokat). 
 • Díszítővésnökök
  A nemes-, színes-, valamint könnyűfémből készült dísz- és emléktárgyak, ékszerek, ötvöstárgyak, használati eszközök, felirati táblácskák díszítését végzi. Munkájához tartozik még ezen kívül a művészi portrék, tájrészletek, épülethomlokzatok vésése is. 
 • Textilvésnökök
  A különböző textilmintákat ismétlődő részekre és színekre bontva, kis acélhengerekre (molettákra) vésik.

 A vésnök munkája során sokféle anyaggal dolgozik:

 • Nemesfémek
 • Színesfémek   Szerszámvésnök, textilvésnök
 • Könnyűfémek
 • Féldrágakövek      

Díszítővésnök

 • Elefántcsont
 • Borostyán

A munka eszközei:

 • Mérőszalagok
 • Mérőlécek (acélmérce, léptékvonalzó)
 • Tolómérők
 • Mikrométer vagy paránymérők
 • Körzők (rúdkörző, rugús hegyes körző, belső- és külső tapintókörző)
 • Mérőhasábok 
 • Idomszerek, sablonok
 • Nagyítók (lupék)
 • Mikroszkóp
 • Páőrhuzamszorító
 • Hengeres befogó
 • Vésnökgolyó
 • Bélyegzőkerék-befogó
 • Szurokgolyó
 • Gyűrűbefogó szorítófa
 • Satuk
 • Különböző fűrészek (szalag-, kör-, keretes fűrészek)
 • Reszelők
 • Fúrógépek
 • Köszörűgépek
 • Csiszológépek
 • Különböző fényezőanyagok

A vésnöki munka nagyfokú elméleti és gyakorlati szaktudást követel meg. Elengedhetetlen a precizitás, a pontos és aprólékos finom műveletek. Meglehetősen nagyfokú koncentrációt, türelmet és kitartást igénylő szakma. Fontos, hogy a vésnök rendelkezzen jó kézügyességgel, ötletgazdagsággal. Szerese a kézi erővel, szerszámmal, formákkal, vonalakkal végzett munkát, a fémekkel való foglalatosságot.